מצעד הספרים

השנה ביה"ס השתתף במצעד הספרים. כל שנה משרד החינוך ממליץ על רשימה של עשרות ספרים ומתוכם בית ספר בוחר את הספר שלו. המורה לאה הובילה את התהליך בבית ספרנו, רכשה את הספרים והציגה אותם בכיתות. כל ילד מכיתות ב' - ו' שהיה מעונין, אימץ ספר ובמהלך שבועיים, עברו הילדים בכיתות כל בוקר בשעה שלישית והמליצו על הספר שלהם. ביום ג', ט"ז אייר, נערכו הבחירות בבית הספר. היו קלפיות, סדרנים, והבחירות נערכו בחשאיות ובצורה מופתית. 
הספרים שנבחרו: מותק של ילדה, מצחיק.