מידע אודות תשלומי הורים לשנת הלימודים תש"פ

הורים יקרים,

לנוחיותכם בנינו מחשבון המאפשר להציג בצורה קלה את הסכום אותו אנו גובים מכם בכל חודש.

הוראות שימוש: לחצן ה+ מאפשר להוסיף שורות עבור תלמידים נוספים, לחצן ה- בצד כל שורה - מאפשר להסיר את התלמיד הנבחר. יש להזין את נתוני התלמידים והסכומים יתעדכנו מיד בטבלה.

הערה: הסכום החודשי מחושב לפי 9 תשלומים. תושבי מגרון - השנה הסכום נגבה ב8 תשלומים, עקב תקלה טכנית.

פירוט והרחבה כיצד מחושבים התשלומים - מתחת למחשבון.

בהצלחה

לפתיחת המחשבון בדף חדש - מומלץ אם משום מה המחשבון לא נטען כראוי..


להלן פירוט התשלומים לשנת הלימודים תש"פ.

כיתה

*תל"ן בנות

*תל"ן בנים

*ת"ת

דמי שכלול

(פירוט למטה)

חופשים (בני הת"ת בלבד)

א

7ש"ש

6ש"ש

תוספת4   ש"ש

450 ₪

480 ₪

סה"כ שנתי

1239 ₪

1062₪

708 ₪

ב

7 ש"ש

8 ש"ש

תוספת 2 ש"ש

450 ₪

480₪

סה"כ שנתי

1239 ₪

1416 ₪

354₪

ג

7 ש"ש

8 ש"ש

תוספת2 ש"ש

475₪

480₪

סה"כ שנתי

1239 

1416 ₪

354 ₪

ד

8 ש"ש

8 ש"ש

תוספת 2 ש"ש

475₪

730₪

סה"כ שנתי

1416 ש"ח

1416 ₪

354 ₪

ה

9 ש"ש

8 ש"ש

תוספת 2 ש"ש

601 ₪

730 ₪

סה"כ שנתי

1593 ₪

1416 

354 

ו

9 ש"ש

8ש"ש

תוספת2 ש"ש

811 ₪

180 ₪

סה"כ שנתי

1593 ₪

1416 

354 

 

* שעה שנתית תל"ן 177 ש"ח

פרוט לדמי שכלול

סל תרבות -99

טיולים- 101 כיתה א –ב  כיתה ג –ד 126 כיתה ה 252  כיתה ו 387

רכישה שרותים מרצון 250

כיתה ו מסיבות סיום 75

תשלומי דמי שכלול וחופשים (לבני הת"ת) מועברים ישירות לבית הספר.

תשלומי התל"ן ות"ת מועברים ישירות לקרן הורים.

התשלום השנתי יגבה במיסי היישוב ויחולק ל 9 תשלומים שווים.

פירוט  עלויות בחופשים (לתלמידי הת"ת): 

ת"ת בחנוכה + פסח: עלות 180 ש"ח.

ת"ת בחופשת קיץ: כיתות א-ג : 300 ש"ח (לפי הודעת המועצה על גביה השנה עבור קייטנה של החופש הגדול)

                        כיתות ד-ה : 550 ש"ח.

מידע אודות הנחות