ועד הורים נבחר וועדת ביקורת לשנת הלימודים תש"ף

וועד הורים טלפון מייל
דוד בן דב 054-2474048 dbendov1@gmail.com
דניאל לונצר 054-6713840 hanalun30@gmail.com 
ענבל בן דוד 054-4933584 inbal5286@gmail.com 
ענבל טובי 0547201213 anavitubi@gmail.com
דוד צביאל 054-5465593 davidzviel@gmail.com 
שמרית פלס 050-8822063 elyassaf@gmail.com 
נעמה כהן 0548187796 naamanoar@gmail.com
ועדת בקורת טלפון מייל
דישון יוני 052-7203177 yehonatan.dishon@gmail.com
שטראוס אריאל 052-7203217 esther1881@gmail.com 
רכניץ עדו 058-5504504 idor@013.net