סדנאות

מצ"ב טופסי מילוי לסדנאות תשע"ט מחצית א.
נא למלא עד למוצאי שבת פרשת בראשית כ"ז תשרי ה 6.10.
אנו נשתדל למלא את בקשותיהם של התלמידים.

לאחר התאריך הנ"ל התלמידים ישובצו על בסיס מקום פנוי.

בתחתית הדף מצ"ב חוברת הסבר על כל הסדנאות לבנים ולבנות

טופס הרשמה לסדנאות בניםĉ
מזכירות בית ספר פסגות,
3 באוק׳ 2018, 4:08
ĉ
מזכירות בית ספר פסגות,
3 באוק׳ 2018, 4:08