סדנאות‏ > ‏

סדנת קודי

https://studio.code.org/sections/VBNJSH

משחק של עמיחי, אליה ואמיתימשחק של אורי גרוסמן